Depression

En depression kendetegnes ved, at du gennem længere tid har følt dig nedtrykt uden helt at vide hvorfor. Nogle oplever, at de er helt handlingslammede i forhold til pligter og gøremål, som førhen blev klaret uden problemer.

Du kan ofte have svært at mærke dine følelser. Måske oplever du, at ting der førhen bragte glæde og lykke ses som ligegyldige og meningsløse. Du kan have let til tårer og græder hyppigt eller måske er du mere opfarende end normalt.

I svære tilfælde med depression opstår tanker om, at livet ikke er værd at leve, og det kan være meget skræmmende at sidde alene med. Det er derfor vigtigt, at du søger hjælp, hvis du kan nikke genkendende til flere af disse typiske udsagn.

  • Jeg har let til tårer og har i længere tid følt mig nedtrykt
  • Jeg har svært ved at sove og føler mig energiløs
  • Min krop er ofte urolig og jeg føler mig ængstelig
  • Jeg spiser meget mere eller mindre end normalt
  • I længere tid har jeg oplevet en manglende sexlyst
  • Jeg har ofte besvær ved at koncentrere mig og glemmer tit ting eller aftaler
  • Jeg oplever svære tanker om, at mine omgivelser vil have det bedre, hvis jeg ikke længere er her

Symptomerne på henholdsvis depression, angst og stress har mange fællestræk og kan lappe ind over hinanden. Hvis du er i tvivl om dine symptomer, er du velkommen til at kontakte mig.

Fornemmelse af håbløshed

Depression er kendetegnet ved en dyb fornemmelse af håbløshed og stort set alle, der enten har eller har haft en depression kender til selvbebrejdelser. Du bebrejder dig selv for både småforseelser og større ting. Disse selvbebrejdelser er en meget ond spiral, der er med til at forøge følelsen af nedtrykthed. Der er mange muligheder for behandling af både milde og svære depressioner, men vigtigst af alt er, at der er en effektiv behandlingsmulighed for netop dig og din situation.

Sådan behandler jeg depression

I mit arbejde fokuserer jeg på, at vi sammen skal udfordre automatikken i dine depressive og negative følelser. Er dine tanker og bekymringer reelle? Eller er det selvforstærkende overbevisninger, du har med fra tidligere erfaringer og oplevelser?

Vi opbygger mange mønstre gennem årene, og derved vil dine negative mønstre også tage tid at afvikle igen. Første skridt er at forstå baggrunden for dine mønstre og følelser for dernæst at kunne arbejde med dem. En øvelse kan være at lytte til opbakningen fra gode venner uden at læse negativt mellem linjerne. Selvom tingene virker grå, skal dit fokus være på det, der trods alt fungerer og giver styrke.

Få igen kontrol med dit liv

Jeg hjælper dig til selv at kunne se din livssituation ud fra et nyt perspektiv. Det sker ved aktivt at tage ansvar, sætte grænser, sige til og fra og på sigt blive mere modstandsdygtig over for de negative, automatiske tanker. Ved at gå i terapi hos mig vil du opleve at få flere udveje i selve situationen, hvor de negative tanker opstår.

Du vil blive mere bevidst om kroppens signaler og derved blive bedre til at mærke efter, når de gamle negative mønstre forekommer i din dagligdag. Du grounder dig selv i situationen og bliver bragt tilbage til nuet. Det kræver selvfølgelig en del øvelse, og de øvelser du gør imellem de enkelte sessioner, er en vigtig del i terapien hos mig.